Vad är brottslighet?

Det finns inte ett enda svar på frågan ”Vad är brottslighet?” eftersom det finns så många olika typer av brottslig verksamhet. Generellt sett kan vi dock säga att ett brott är varje handling som strider mot lagen. Det betyder att om du utför en handling som strider mot vad lagen säger har du begått ett brott.

Naturligtvis har olika länder olika lagar, vilket innebär att det som kan betraktas som ett brott i ett land kanske inte ses som ett brott i ett annat land. I vissa länder är det till exempel olagligt att dricka alkohol offentligt, medan det i andra länder är helt okej. På samma sätt har vissa länder mycket stränga narkotikalagar medan andra är mycket mer avslappnade. När vi talar om brott talar vi alltså om handlingar som strider mot lagen i ett visst land eller en viss region. Detta innebär att definitionen av brott kan variera beroende på var du befinner dig i världen.

Det finns många olika typer av brott, men några av de vanligaste är våld, stöld, skadegörelse och narkotikabrott. Naturligtvis är detta inte en uttömmande lista av allt om brott, och det finns många andra typer av brottslig verksamhet där ute. Om du har blivit anklagad för att ha begått ett brott är det viktigt att söka juridisk rådgivning så snart som möjligt. En advokat kommer att kunna tala om för dig vilka rättigheter du har och hjälpa dig att bygga upp ett försvar. Kom ihåg att om du döms för ett brott du kan få ett fängelsestraff, böter eller båda.

Brott på internet

Internet har under de senaste åren blivit en grogrund för brottslighet. Det finns många olika sätt för brottslingar att utnyttja intet ont anande offer, från nätmobbning och identitetsstöld till hackning och bedrägeri. Och med den anonymitet som Internet ger kan det vara svårt att spåra upp gärningsmännen.

Om du blir utsatt för ett brott på nätet är det viktigt att du anmäler det till rätt myndigheter. I vissa fall kan du också vidta rättsliga åtgärder mot förövaren. Här följer en titt på några av de vanligaste typerna av brott på nätet och vad du kan göra åt dem.

Cybermobbning

Cybermobbning är ett växande problem, särskilt bland tonåringar. Det handlar om att använda teknik för att trakassera,hota eller genera någon. I vissa fall kan det till och med leda till självmord.

Identitetsstöld

Identitetsstöld inträffar när någon använder din personliga information utan ditt tillstånd. Det kan handla om ditt namn, ditt personnummer, ditt kreditkortsnummer eller dina bankkontouppgifter. Identitetstjuvar kan använda denna information för att öppna nya konton i ditt namn och samla på sig skulder. De kan också sälja din information till andra brottslingar.